Služby

Vedení účetnictví    ►

Vedení daňové evidence    ►

Daňové přiznání    ►

Mzdová agenda    ►

Účetní poradenství    ►

Ostatní služby    ►

--> Vedení daňové evidence

 • kontrola prvotních dokladů po formální stránce

 • vyhotovení a zpracování účetních dokladů (možno i po střediscích či zakázkách)

 • vedení peněžního deníku

 • vedení pokladní knihy, knihy pohledávek a závazků, knihy cenin, knihy jízd

 • vedení skladové evidence

 • evidence majetku (zařazení, odpisy a vyřazení)

 • vystavování daňových dokladů (faktur) dle podkladů dodaných klientem

 • zpracování podrobných sestav (dle požadavků klienta)

 • zpracování dokladových inventur (zůstatků)

 • zpracování měsíční, roční, mimořádné účetní závěrky v plném či zkráceném rozsahu

 • zpracování podkladů a daňových přiznání pro jednotlivé daně

 • příprava podkladů k provedení fyzických inventur (majetku a zásob)

 • asistence při kontrolách na FÚ

 • zastupování klienta na základě plné moci při kontrolách na FÚ

 • zpětné zpracování daňové evidence

 • S.A.T.Y., spol. s r.o.
  Neklanova 3/80, 128 00 Praha 2
  E-mail:    i.rehakova@saty.org
  Telefon:  +420 224 915 731
  Copyright 2010 by S.A.T.Y, spol. s r.o.
  Design & Coding by T-Site Prague 2010
  Data administration by Počítače s.r.o.