Služby

Vedení účetnictví    ►

Vedení daňové evidence    ►

Daňové přiznání    ►

Mzdová agenda    ►

Účetní poradenství    ►

Ostatní služby    ►

--> Mzdová agenda

 • výpočet a zaúčtování mezd všech zaměstnanců,

 • výpočet a zaúčtování souvisejících odvodů,

 • výpočet a zaúčtování náhrad mezd,

 • vystavování potvrzení zaměstnancům a úřadům

 • vystavování zápočtových listů

 • zastupování klienta při jednání se správou sociálního zabezpečení a zdravotními pojišťovnami včetně kontrol,

 • plnění oznamovací povinnosti zaměstnavatele,

 • možnost sledování osobních nákladů po střediscích, činnostech nebo zakázkách,

 • roční zúčtování záloh na daň z příjmu ze závislé činnosti

 • ostatní činnosti přímo související s vedením mzdové a personální agendy 

 • S.A.T.Y., spol. s r.o.
  Neklanova 3/80, 128 00 Praha 2
  E-mail:    i.rehakova@saty.org
  Telefon:  +420 224 915 731
  Copyright 2010 by S.A.T.Y, spol. s r.o.
  Design & Coding by T-Site Prague 2010
  Data administration by Počítače s.r.o.